0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Được chuẩn bị

13.01.2021

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời bất định nơi bất kì cái gì cũng có thể xảy ra rất nhanh chóng.

Có lẽ bạn may mắn có việc làm khi người khác mất việc nhưng trong thời thay đổi này, mọi người đều cần có kế hoạch tìm việc và duy trì vẫn được làm việc. Ai đã nghĩ tới chỉ vài tháng qua, vài triệu người trên thế giới đã mất việc? Ai nghĩ rằng ngay cả các công ti lớn như Toyota, AIG, IBM, Microsoft cũng phải thải người? Ngày nay với toàn cầu hoá, bất kì cái gì cũng có thể xảy ra cho nên điều quan trọng là bạn phải cẩn thận trong lập kế hoạch nghề nghiệp. Sinh viên phải xem xét nghiêm chỉnh về tri thức và kĩ năng của họ khi họ chọn giáo dục, lựa đại học, quyết định đào tạo, và quyết định việc làm v.v.

Hơn bao giờ hết, điều quan trọng là có “kĩ năng và tri thức tiếp thị được” bởi vì đó là những yếu tố có thể bảo vệ bạn trong thời thay đổi này. Có kĩ năng đặc biệt trong việc này làm cho bạn thành tương đối duy nhất so với người khác.  Nếu bạn để kĩ năng của mình thành lạc hậu hay không có liên quan tới điều thị trường cần thì bạn sẽ mong manh. Bạn không nên chờ đợi cho tới khi bạn đã nhận được thông báo thôi việc mới bắt đầu tìm việc. Bạn phải thường xuyên biết ai đang tuyển người trong công nghiệp và họ đang tìm kĩ năng nào. Biết kĩ năng nào là nóng có thể giúp cho bạn học về các cơ hội thay đổi nghề nghiệp khi bạn không trong nhu cầu ráo riết tìm việc. Điều này có thể giúp cho việc chuyển nghề của bạn được lập kế hoạch tốt hơn là chỉ nộp đơn xin bất kì việc gì bởi vì bạn đang bị sa thải.

Tất nhiên, bạn có thể không cần tìm việc bây giờ nhưng bạn phải được chuẩn bị trong trường hợp đó. Bạn bao giờ cũng phải có bản lí lịch có hiệu quả và giữ nó được cập nhật khi thay đổi kĩ năng và khi thành tựu của bạn tích luỹ lại. Bạn nên biết rằng với mọi danh sách việc làm, bao giờ cũng có nhiều đương đơn đã sẵn sàng với bản lí lịch bao giờ cũng là tốt nhất. Bạn phải biết rằng người quản lí tuyển người bận rộn và họ không đọc mọi bản lí lịch một cách cẩn thận. Khi họ thấy cái gì đó tốt, họ ra quyết định ngay. Nhưng có bản lí lịch được cập nhật thể hiện rõ ràng tri thức, kĩ năng và thành tựu của bạn theo một cách nào đó mà người quản lí bận rộn có thể nhanh chóng đọc và ra quyết định sẽ có được lợi thế.

Cho dù bạn đã có bằng cấp đại học nhưng đào tạo phụ bao giờ cũng có ích. Chứng chỉ không làm cho người này tốt hơn người khác nhưng chúng có cho người quản lí tuyển người ấn tượng nào đó rằng ứng cử viên này có cái gì đó hơn những người khác không được chứng nhận. Khi người quản lí tuyển người bị tràn ngập với quá nhiều bản lí lịch mà họ phải đọc, họ sẽ bỏ các ứng cử viên không được chứng nhận về những kĩ năng nào đó được cần tới. Chứng chỉ cũng cho người quản lí tuyển người đảm bảo rằng ứng cử viên là nghiêm chỉnh về việc học cả đời và là chuyên gia trong khu vực nào đó. Những người công nghệ muốn thăng tiến trong nghề nghiệp của họ phải xem xét đào tạọ có chứng chỉ phụ thêm sau vài năm để giữ cho họ duy nhất hơn những người khác.

Ngày nay, người kĩ thuật có thể làm việc cho bất kì công ti nào từ bất kì đâu. Có nhiều việc làm từ công ti toàn cầu hơn công ti địa phương cho nên có thể là bạn làm việc cho công ti toàn cầu nhưng vẫn ở nước của bạn. “Công nhân ảo” là điều mới vì nhiều người có kĩ năng đang làm việc “ảo” ở nhà họ. Để làm điều đó, bạn cần có khả năng trao đổi trong tiếng nước ngoài. Tiếng Anh là ngôn ngữ được ưa chuộng với phần lớn công nhân ảo. Rất dễ tìm các công ti đang tuyển người ngày nay, ngược với vài năm trước. Là người tìm việc, trách nhiệm của bạn là không chỉ biết bản thân mình mà còn phải biết cả công ti bạn đang định xin việc làm. Có nhiều website liệt kê việc làm và nhiều nơi đang tìm kiếm một cách ráo riết người có kĩ năng. Nghiên cứu các website công ti, các bài báo, tài liệu tiếp thị và lược sử của các công ti tuyển người trước khi đệ đơn xin việc.

Điều rất quan trọng là biết tri thức và kĩ năng của bạn trước khi đệ đơn xin việc. Chỉ bạn mới biết bạn giỏi về gì hay thực sự quan tâm tới làm việc trong nghề đã chọn của bạn. Chỉ bạn mới có thể chứng tỏ giá trị mà bạn có thể đem tới cho người sử dụng lao động. Bạn có thể không biết mong đợi gì trong cuộc phỏng vấn việc nhưng một điều bạn có thể chắc chắn là biết mình là ai và biết làm sao bạn sẽ có khả năng chứng tỏ tài năng của mình hay cho ví dụ về điều bạn đã làm với người sử dụng lao động tiềm năng. Lựa chọn việc mà bạn thực sự thích và việc khớp với kĩ năng của bạn, nếu không bạn sẽ có thể phải đi tìm việc làm mới sớm.

Trong cuộc phỏng vấn việc làm, người sử dụng lao động sẽ hỏi nhiều câu hỏi kĩ thuật cũng như câu hỏi doanh nghiệp, nghiệp vụ. Họ muốn biết kĩ năng của bạn là gì? bạn tốt nghiệp từ trường nào? Thành tựu của bạn là gì? và tại sao bạn muốn làm việc cho họ? Bạn sẽ cần chứng tỏ cho họ về tri thức của bạn, kĩ năng mà bạn có đủ tư cách cho việc làm bạn đang xin vào và rằng bạn đã tìm công ti này và biết điều gì đó về họ nữa. Bằng việc lập kế hoạch cẩn thận câu trả lời của bạn trước cuộc phỏng vấn, bạn sẽ tham gia với họ trong cuộc đối thoại khi họ chia sẻ quan điểm của họ với bạn. Bằng việc lắng nghe mối quan tâm của họ, bằng việc hiểu nhu cầu của họ, bạn sẽ có khả năng bày tỏ cho họ về kĩ năng tư duy phân tích và phê phán nghiệp vụ của bạn cũng như viễn cảnh của người mà bạn sẽ có thể năng đảm đương nếu họ tuyển bạn.

Trong thời bất định này, bạn bao giờ cũng phải được chuẩn bị và là người được chuẩn bị tốt sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn những người ngồi đấy và chờ đợi cơ hội mà có thể chẳng bao giờ tới.

—-English version—-

 

Be prepared

Today we are living in an uncertain time where anything can happen and it may happen very quick. Perhaps you are lucky to have jobs when other lost theirs but in this changing time, everybody needs a plan for finding job and stay employed. Who would have thought just in the past few months, several million people in the world have lost their jobs? Who would think that even large companies such as Toyota, AIG, IBM, Microsoft would have to laid off people? Today with globalization, anything can happen so it is important that you must be careful in planning your careers. Students must consider seriously about their knowledge and skills as they are making education choices, university selections, training decisions, and job decisions, etc.

More than ever, it is important to have “marketable skills and knowledge” because those are factors that can protect you in this changing time. Having special skills is thing that make you unique relative to others.  If you let your skills become obsolete or not relate to what the market need then you are vulnerable. You should not wait until you have been given laid-off notice to start looking for a job. You must constantly know who are hiring in the industry and what skills are they looking for. Knowing what skills are hot can help you to learn about career changing opportunities when you are not in desperate need to find a job. This can help you to make a well-planned career move rather than just apply to get any job because you are being laid off.

Of course, you may not need to look for a job now but you must be prepared just in case. You must always have an effective resume and keep it up-to-date as your skills change and as your accomplishments accumulate. You should know that for every job listing, there are many applicants so having a ready to go resume would always be best. You should know that hiring managers are busy and they do not read all resumes carefully. When they see something good, they make decision right away. By having an up to date resume that clearly display your knowledge, skills and accomplishments in a way that a busy manager can quickly read and make decision, would be advantages.

Even you already have university degrees but additional trainings always help. Certifications do not make one better than another but they do give hiring managers some impressions that this candidate has something more than the others who are not certified. When hiring managers are overwhelmed with too many resumes that they have to read, they will eliminate candidates who are not certified in certain skills required. Certifications also give hiring managers the assurance that a candidate is serious about life long learning and being an expert in certain areas. Technology people who want to advance in their career must consider additional certification trainings every few years to keep them more unique from others.

Today, technical people can work for any company from anywhere. There are more jobs from global company than local company so it is possible that you may be able to work for a global company but still staying in your country. “Virtual workers” is the new thing as more skilled people are working “Virtually” from their home. To do that, you need to have the ability to communicate in foreign languages. English is the prefer language for most virtual workers. It is very easy to search for hiring companies today as opposed to several years ago. As job seeker, it is your responsibility to not only know yourself but to also know about the company you’re applying for a job. There are many website listing jobs and many are desperately looking for skilled people. Study the company websites, articles, marketing material and profiles of hiring companies before applying for jobs.

It is very important to know your knowledge and skills before apply for jobs. Only you know what you are good at or really care about doing in your chosen career. Only you can demonstrate the value that you can bring to your employers. You may not know what to expect in a job interview but one thing you can be certain about is knowing who you are and knowing how you will be able to demonstrate your talents or give examples of what you have done to potential employers. Select the job that you really like and the one that matches your skills, else you will likely be looking for another new job soon.

During job interviews, employers will ask a lot of technical questions as well as business questions. They want to know what are your skills? what schools are you graduating from? What are your accomplishments? and why do you want to work for them? You will need to demonstrate to them about your knowledge, your skills that you are qualified for the job that you are applying and also that you have researched the company and know something about them too. By carefully planned your answers before the interview, you will be engaging them in a conversation as they share their views with you. By listening to their concerns, by understand their needs, You will be able to show them your business analytical and critical thinking skills as well as the prospect of who you will be capable of if they hire you.

In this uncertain time, you must always be prepared and a well prepared people will have much better chance than people who sits and waits for an opportunity that may never come.