0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Học khoa học máy tính

28.06.2021

Một sinh viên hỏi tôi: “Bố mẹ em muốn em học Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) ở đại học nhưng họ để em chọn lĩnh vực nào em thích mà em vẫn không chắc về cái nào. Em quen thuộc với công nghệ vì em có máy tính, điện thoại thông minh và tài khoản Facebook. Nhưng em sợ rằng em có thể không học tốt trong khoa học máy tính vì mọi người bảo em rằng nó khó. Xin thầy giúp cho.”

Đáp: Trong nhiều lĩnh vực trong STEM, tôi nghĩ công nghệ có lẽ là chọn lựa tốt nhất vào lúc này vì mọi thứ đều bị tác động bởi công nghệ và có thiếu hụt trầm trọng công nhân công nghệ. Vì bạn quen thuộc với công nghệ, nếu bạn chọn khoa học máy tính, tôi nghĩ bạn sẽ học tốt.

Nghề của bạn thuộc vào bạn, không vào bất kì ai khác. Đừng để người khác nói cho bạn về khó khăn hay thuyết phục bạn học cái gì đó khác. Chừng nào bạn đặt mục đích của bạn và đưa nỗ lực vào, bạn có thể vượt qua gần như mọi thứ. Bạn nên dựa vào sức mạnh riêng của bạn và tin vào bản thân bạn để đạt tới mục đích nghề nghiệp của bạn. Tự hỏi bản thân bạn xem, nếu khoa học máy tính là rất khó thì sao nhiều sinh viên ghi danh vào nó? Họ có giỏi hơn hay thông minh hơn bạn không? Tự hỏi bản thân bạn, những người nói rằng khoa học máy tính là khó đã nghiên cứu khoa học máy tính chưa? Hay họ chỉ nghe từ ai đó không biết gì về khoa học máy tính? Bằng việc học khoa học máy tính, bạn sẽ xây dựng một nghề nghiệp tốt mà sẽ làm cho bố mẹ bạn hạnh phúc nhưng trên hết, nó sẽ cho bạn một nghề nghiệp lớn kéo dài thời gian lâu. Tất nhiên, bạn cần học, đưa nỗ lực vào và trên con đường, liên tục học những điều mới. Nhớ rằng bạn không đạt tới mục đích của bạn ngay lập tức nhưng bạn cần có kiên nhẫn để đi từng bước nhỏ nhưng bao giờ cũng kiên trì hướng tới mục đích của bạn. Bạn cũng cần đam mê về viễn cảnh nghề nghiệp của bạn dù bạn nói với bạn bè bạn hay thầy giáo của bạn. Có đam mê rõ ràng về điều bạn đang học sẽ khuyến khích những người khác có cùng thái độ và bạn sẽ có nhiều bạn bè với mục đích tương tự.

Ngày nay khoa học máy tính là một trong những việc làm được trả lương cao nhất mà sinh viên có thể có được nhưng mục đích của bạn không nên được đo bằng bao nhiêu tiền bạn làm ra mà bạn nên đi ra ngoài điều đó để bao gồm cả việc bạn đóng góp được bao nhiêu cho gia đình bạn, cho xã hội bạn, cho đất nước bạn. Là nhà công nghệ có kĩ năng sẽ giúp bạn làm nhiều hơn mọi người trông đợi. Lựa chọn đúng lĩnh vực học tập, đúng đại học và trở thành công nhân có kĩ năng, công dân có trách nhiệm cho đất nước bạn sẽ làm cho cuộc sống của bạn nhiều nghĩa hơn. Bằng việc tập trung nỗ lực vào việc học của bạn dựa trên đam mê của bạn, mục đích của bạn và có trách nhiệm với những người quan trọng nhất trong đời bạn, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ, kể cả những thách thức đều có thể được vượt qua dễ dàng hơn là mong đợi.

—English version—

 

Study Computer Science

A student asked me: “My parents want me to study Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) in college but they let me chose which field that I like but I am still not sure which one. I am familiar with technology because I have computer, smartphone and Facebook account. But I am afraid that I may not do well in computer science as people tell me that it is difficult. Please help.”

 

Answer: Among several fields in STEM, I think technology is probably the best choice at this time because everything is being impacted by technology and there is a critical shortage of technology workers. Since you are familiar with technology, if you select computer science, I think you will do well.

Your career belongs to you, not anybody else. Do not let others tell you about the difficulty or persuade you to learn something else. As long as you set your goals and put your efforts in, you can overcome almost everything. You should rely on your own strengths and believe in yourself to achieve your career objectives. Ask yourself, if computer science is very difficult then why so many students are enrolling in it? Are they better or smarter than you? Ask yourself, did people who say that computer science is difficult have studied computer science? Or they just heard from somebody who does not know anything about computer science? By study computer science, you will build a good career that will make your parents happy but most of all, it will give you a great career that lasts a long time. Of course, you need to study, put in efforts and along the way, continue to learn new things. Remember that you do not reach your goals immediately but you need to have patient by taking small steps but always persistent toward your goals. You also need to be passionate about your career perspective whether you are talking to your friends or your teachers. Having a clear passion for what you are learning will encourage others to have the same attitude and you will have a lot of friends with similar goals.

Today computer science is one of the highest paid jobs students could get but your goals should not be measured in how much money you made but you should go beyond that to include how much you can contribute to your family, to your society, to your country. Being a skilled technologist will help you to do more than people expect. Selecting the right field of study, the right university and become skilled workers, a responsible citizen to your country will make your life more meaningful. By focusing your efforts in your studying based on your passion, goals, and be responsible for people which matter most in your life, you will find that everything, including challenges can be overcome easier than expected.