0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Lời khuyên từ một người tốt nghiệp

26.06.2021

Hôm qua tôi nhận được email này và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn:

Thưa giáo sư,

Em tìm ra blog của thầy và em ước ao là em đã đọc lời khuyên của thầy từ nhiều năm trước khi em vào đại học. Vào thời đó, đã có một lời khuyên trên báo chí từ ai đó mà em không nhớ được nhưng nó làm thui chột cuộc đời em: “Chọn một lĩnh vực bạn yêu thích, đi theo trái tim bạn, và bạn sẽ tận hưởng một nghề tuyệt vời cho phần còn lại của đời bạn.” Em ước là em chưa bao giờ đọc nó nhưng với một người mới 18 tuổi, đó là “âm nhạc tuyệt vời” cho lỗ tai cho nên em đã chọn điều em yêu thích: Văn học. Lí do em chọn nó là vì ở trung học, em đã học tốt môn văn và đã viết nhiều bài báo cho tờ báo của trường cho nên em nghĩ rằng em giỏi về viết. Mặc cho lời khuyên của bố mẹ em rằng em học cái gì đó khác, em cứ khăng khăng đi theo mơ ước của em. Em tin rằng em có thể trở thành nhà văn nổi tiếng với nhiều tiểu thuyết, có thể được cả giải thưởng văn học. Ảo tưởng này che mặt em mãi cho tới khi em tốt nghiệp với bằng cử nhân văn học nhưng không thể tìm ra được “nghề tuyệt vời” như em đã được khuyên. Sau hai năm tìm việc và bị thất nghiệp, em từ bỏ và nhận việc bán hàng lương thấp trong một cửa hàng nhỏ, một việc làm chẳng liên quan gì tới giáo dục của em.

Khi em đọc bài báo về lập kế hoạch nghề của thầy nơi thầy gợi ý cho sinh viên giữ cân bằng mối quan tâm của họ với khía cạnh thực tế của tìm việc làm, em gần như khóc. Em cảm thấy sâu sắc về lời khuyên của thầy: “Bạn có thể đi theo trái tim bạn nhưng dùng cái đầu bạn” cho nên em viết thư này để cám ơn thầy và em muốn chia sẻ đôi điều với các sinh viên đại học khác, nếu thầy sẽ đăng nó trong blog của thầy. Em muốn nói với các sinh viên đại học trẻ: “Các bạn không biết gì về cuộc sống chừng nào các bạn còn chưa đối diện với nó và nó sẽ gây choáng cho bạn.” Tôi vẫn nhớ cảm giác khi tôi 18 tuổi và đọc lời khuyên về “đi theo trái tim mình.” Tôi tự nhủ mình “Đây là điều mình muốn làm cho phần còn lại của đời mình.” Tôi tưởng rằng tôi đã có nghề nghiệp được lập kế hoạch sẵn mãi cho tới khi nó gây choáng cho tôi nhưng tôi đã học được từ đó.

Là người lớn với hai con nhỏ, tôi không thể đợi cho tới khi chúng lớn lên khi tôi sẽ nói với chúng rằng “Người ta phải chọn nghề của mình dựa trên cái đầu trước hết vì trái tim có thể đợi. Người ta phải học có tính thực tế bằng việc tới trường, học cái gì đó, làm việc chăm chỉ, làm bất kì cái gì người ta cần làm để thành công, kiếm việc làm và xây dựng nghề nghiệp, chỉ thế người ta mới có thể đi theo được trái tim mình để làm bất kì cái gì người ta muốn.” Ngày nay, tôi sẽ khuyên sinh viên chọn khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học vì các môn khác như nghệ thuật, văn học, kinh doanh hay sân khấu có thể được học sau, sau khi người ta có được việc làm. Đừng nghe theo người khác, người khuyên bạn về chọn chủ đề mà bạn yêu mến vì kiếm việc làm và xây dựng nghề nghiệp vững không đơn giản thế. Tình yêu của bạn với một chủ đề không thực tế sẽ không đưa bạn tới hạnh phúc cho nên dừng mơ mộng lại đi. Nếu tôi có thể nói cho bạn rằng sau khi tôi tốt nghiệp, kiếm một việc làm tốt là điều duy nhất bạn sẽ cần. Hạnh phúc sẽ theo sau. Đừng so sánh bản thân bạn với người khác và đừng đi theo mơ mộng của bất kì ai khác. Mỗi người trong chúng ta đều có cuộc hành trình riêng của mình trong cuộc sống, cho nên chỉ cần chắc cuộc sống của bạn là quan trọng. Công việc nhà trường không bao giờ dễ dàng và việc học không bao giờ kết thúc nhưng bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều bằng việc có được việc làm tốt.

Một người thất nghiệp đã thất bại năm 2008;

—English version—

 

Advice from a graduate

Yesterday I received this email and I want to share with you:

 

Dear professor,

I found your blog and I wish that I have read your advices many years ago when I went to college. At that time, there was an advice in a newspaper from someone that I did not remember but it ruined my life: “Select a field of study that you love, follows your heart, and you will enjoy a wonderful career for the rest of your life.” I wish that I had never read it but for 18 years old, it was “wonderful music” to my ears so I selected what I love: Literature. The reason I selected it because in high school, I did well in literature classes and have written several articles for the school newspaper so I thought that I was good at writing. Despite my parents’ advice that I study something else, I insisted to follow my dream. I believed that I could become a famous writer with many novels, maybe get a literature prize. This illusion put a blanket on my face until I graduated with a Bachelor’s degree in Literature but could not find the “wonderful career” as I was advised. After two years of looking for job and being unemployed, I gave up and got a low paying sale job in a small store, a job that had nothing to do with my education.

When I read your career planning articles where you suggested students to balance their interests with the practical aspect of finding a job, I almost cried. I felt strongly about your advice: “You can follow your heart but using your head” so I wrote this letter to thank you and I wanted to share a few things with other college students, if you would post it in your blog. I wanted to say to young college students: “You do not know anything about life until you face it and it will shock you.” I still remember the feeling when I was 18 years old and read the advice of “follow your heart.” I told myself “This is what I want to do for the rest of my life.” I thought that I had my career already planned out until it shocked me but I have learned since.

As an adult with two young children, I cannot wait until they grow up as I will tell them that “They must select their career based on their head first because their heart can wait. They must learn to be practical by go to school, learn something, work hard, do whatever they need to succeed, get a job and build a career then only then they can follow their heart to do whatever they want.” Today, I would advise students to select science, technology, engineering and mathematics because other subjects like arts, literature, business or drama can be learned later, after they get a job. Do not listen to others who advise you about selecting the subject that you love because getting a job and building a strong career is not that simple. Your love of an impractical subject will not lead you to happiness so stop dreaming. If I could tell you that after I graduated, get a good job is the only thing that you will need. The happiness will follow. Do not compare yourself with others and do not follow anyone else’s dream. Each of us has our own journeys in life, so just make sure yours is important. School work is never easy and learning never ends but you will be much happier by getting a good job.

A failed graduate in 2008;