0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Những trích dẫn hay từ sách Hygge - Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé

28.07.2018

Mỗi quốc gia đều có những giá trị cốt lõi khác nhau để định hình lối sống và bản sắc dân tộc của mình. Người Mỹ yêu thích tự do cá nhân, người Pháp có danh vọng, người Đức đề cao tính kỷ luật và sự chính xác. Còn đối với người Đan Mạch, Hygge là một trong những giá trị cốt lõi đó.

Review sách