0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Đào tạo ngắn hạn và dài hạn

19.04.2021

Một người viết cho tôi: “Tại sao bận tâm học về kĩ nghệ phần mềm, khoa học máy tính hay các thứ khác ở đại học khi tất cả điều bạn cần là đi vài tháng học đào tạo lấy chứng chỉ về phát triển web hay lập trình Java và có khả năng kiếm được việc làm. Bạn có thể học nhiều điều theo cách riêng của bạn từ việc đọc sách điện tử, website kĩ thuật và làm tiền nhanh chóng hơn là phí thời gian và tiền bạc ở đại học.”

Đáp: Đào tạo chứng chỉ ngắn hạn là tốt cho ai đó chỉ cần có VIỆC LÀM. Giáo dục đại học dành cho những người muốn xây dựng NGHỀ NGHIỆP. Nó là chọn lựa cá nhân. Ngày nay phần lớn những việc làm trả lương tốt đều yêu cầu ít nhất là bằng đại học. Tuy nhiên, bạn KHÔNG vào đại học chỉ để có bằng cấp MÀ để được giáo dục và phát triển thói quen học tốt về việc học cả đời. Trong đại học, bạn thu nhận tri thức cần thiết và mở tâm trí cho nhiều điều để cho bạn có thể hiểu cách mọi thứ làm việc cùng nhau, cách doanh nghiệp vận hành, cách nền kinh tế được dẫn lái, cách xã hội vận hành và bạn có thể nhìn vào thị trường việc làm tương lai trong năm năm, mười năm và chuẩn bị cho nghề nghiệp của bạn. Ngay cả sau khi có việc làm, bạn biết cách giữ nó, phát triển nó, và đi lên trong thị trường cạnh tranh này.

Ngày nay công nghệ thông tin đang thay đổi nhanh chóng và nhịp độ thay đổi vẫn còn tăng lên cho nên nó có thể chuyển toàn thể ngành công nghiệp này vào cái gì đó mới trong vài năm tới. Điều bạn học hôm nay có thể không được cần tới cho ngày mai và chừng nào bạn còn chưa được chuẩn bị, bạn có thể không có khả năng giữ được việc làm của mình. Đào tạo ngắn hạn chuẩn bị cho bạn với công việc của hôm nay dựa trên điều được cần nhưng KHÔNG cho việc làm của ngày mai cho nên bạn bao giờ cũng phải đi theo xu hướng thay vì dự đoán nó và chuẩn bị cho nó. Khi mọi sự thay đổi, khi thị trường cần cái gì đó mới, bạn sẽ phải đi học đào tạo ngắn hạn khác để thu được kĩ năng mới. Vài năm trước đây, viết mã và kiểm thử là đủ tốt để có được việc làm nhưng bây giờ nó thay đổi rồi. Ngày nay có nhu cầu đang tăng lên của khách hàng và người dùng về nhanh hơn, tốt hơn và dễ hơn trong việc dùng các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Với tính toán mây và kết mạng xã hội công nghiệp đang thay đổi nhiều hơn thành hội tụ định hướng dịch vụ thay vì hội tụ định hướng sản phẩm. Với tính toán mây, dữ liệu lớn, và nền di động, ngành công nghiệp này đang thay đổi kết cấu nền cho nhanh hơn và hiệu quả hơn và nó cần những người có kĩ năng phức tạp như tích hợp và kiến trúc thay vì người có vài tháng đào tạo về Joomla hay lập trình Java.

Thách thức cho sinh viên ngày nay là thích ứng với những môi trường thay đổi này một cách nhanh chóng để giữ nhịp cùng với mong đợi của công nghiệp. Họ cần tìm ra cách để có giá trị cho toàn thể doanh nghiệp bằng việc giúp nó đạt tới các mục tiêu của nó. Sinh viên cũng cần các kĩ năng mềm bởi vì họ cần ra khỏi văn phòng để làm việc với khách hàng. Họ cần hiểu vấn đề của khách hàng là gì và cách họ có thể giúp giải quyết các vấn đề này. Họ cần hiểu về việc đơn giản hoá, chuẩn hoá, tính mô dun, và tích hợp để tạo ra kết cấu nền mà sẽ đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp và người dùng v.v. Trong mây, phần mềm, nền và kết cấu nền được chuyển giao như dịch vụ mà có thể được triển khai, tái bố trí, và cấu trúc nhanh chóng để đảm bảo một mức độ an ninh cho quản lí cộng tác giữa các nhân viên, doanh nghiệp, người dùng và khách hàng.

Mặc dầu công nghệ dẫn lái thị trường và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nó cũng phá huỷ các nghề và tạo ra nhu cầu về nghề mới. Công nghệ thường khử bỏ nhiều việc làm, đặc biệt các vị trí trả lương thấp với tri thức tối thiểu và thay thế chúng bằng các việc làm có trả lương cao hơn và có kĩ năng cao hơn. Điều này đặt nhiều nhấn mạnh hơn trước đây lên sinh viên để tăng tri thức và kĩ năng của họ. Vì phần lớn khu vực các việc làm mức thấp bị thay thế bởi công nghệ như robots và tự động hoá, công nhân sẽ cần có đào tạo mới để thu lấy kĩ năng mới, nếu họ định tìm việc làm mới trong nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh này. Chẳng hạn, bạn có thể nhìn vào điều xảy ra khi một cơ xưởng thực hiện dùng robot thay cho công nhân, những người thực hiện nhiệm vụ đơn giản trên tuyến chế tạo. Giá trị cho công ti là ở chỗ robots có chi phí đầu trước cao và yêu cầu lập trình và bảo trì, nhưng qua thời gian, công ti sẽ tiết kiệm được tiền so sánh với việc thuê nhiều công nhân, người cần được trả lương. Tổ hợp những kinh tế đơn giản này với ý tưởng rằng công nghệ đã tiếp tục cải tiến qua vài thập kỉ qua, và điều trở nên rõ ràng là, chúng ta có thể mong đợi rằng xu hướng cải tiến công nghệ vẫn tiếp tục trong tương lai, thậm chí tới điểm cực đoan nơi có việc khử bỏ cuối cùng mọi công nhân thủ công khỏi cơ xưởng.

Câu hỏi là: “Giáo dục đại học có thực sự xứng đáng không?” Điều đó còn tuỳ vào lĩnh vực học tập của bạn vì một số lĩnh vực là xứng đáng nhiều hơn trong đời công việc. Có nhiều khảo cứu về những khác biệt trong việc kiếm sống giữa lĩnh vực này và lĩnh vực khác, và một số có thể hơn ba lần vì KHÔNG phải mọi bằng cấp đại học đều như nhau. Chẳng hạn, người tốt nghiệp với bằng cử nhân trong khoa học máy tính có thể làm được $85,000 tới $90,000 một năm khi so với người tốt nghiệp bằng cả nhân trong quản trị kinh doanh, người có thể làm được $55,000 tới $65,000 (dữ liệu năm 2011). Tiềm năng cũng là lớn trong thập kỉ tiếp bởi vì theo một khảo cứu toàn cầu, sẽ có trên 35 triệu việc làm mở ra mà yêu cầu ít nhất có giáo dục đại học trong khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM). Điều bạn học trong đại học ngày nay sẽ xác định điều bạn sẽ làm trong tương lai. Những nhà chuyên nghiệp như kĩ sư phần mềm, nhà khoa học có xu hướng có hai nghề, họ có thể có nghề kĩ thuật rồi qua thời gian có nghề thứ hai như người quản lí và làm ra nhiều tiền hơn là công nhân. Điều đó là chọn lựa của bạn; đó là quyết định của bạn liệu bạn có muốn hội tụ vào việc kiếm việc làm hôm nay hay chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai.

—-English version—-

 

Short termed and long termed training

A person wrote to me: “Why bother to study software engineering, computer science, or other things in college when all you need is to go to a few months of certificate training for web development or Java programming and be able to get a job. You can learn many things on your own from reading e-books, technical websites and making money quickly than waste time and money in college.”

Answer: Short term certificate training is good for somebody who only needs to get a JOB. College education is good for people who want to build a CAREER. It is a personal choice. Today most good paying jobs require at least a college degree. However, you do NOT go to college just to get a degree BUT to get educated and to develop good learning habit about lifelong learning. In college, you acquire necessary knowledge and open your mind to many things so you can understand how everything work together; how business operated, how the economy is driven, how society functions and you can look at the future job market in five years, ten years and prepare for your career. Even after getting a job, you know how to keep it, grow it, and move up in this competitive market.

Today information technology is changing fast and the pace of change has still increasing so it may move the entire industry into something new in the next few years. What you learn today may not be needed for tomorrow and unless you are prepared, you may not be able to keep your job. Short term trainings prepare you for today’s job based on what are needed but NOT for tomorrow’s job so you are always following the trends rather than anticipate it and prepare for it. When things change, when the market needs something new, you will have to go to another short term training to obtain new skill. Few years ago, coding and testing skills are good enough to get a job but it is changing now. Today there is increasingly demands of customers and users for faster, better and easier to use electronic devices such as smart phones and tablet computers. With cloud computing and social networking the industry is changing more into a service oriented focus instead of product oriented focus. With cloud computing, big data, and mobile platforms, the industry is changing the infrastructure for faster and more efficient and it needs people with sophisticated skills such as integration and architecture rather than people with a few months of training of Joomla or Java programming.

The challenge for today’s students is to adapt to these changing environments quickly to keep pace with industry expectations. They need to find a way to be valuable to the overall business by helping it to achieve its objectives. Students also need soft skills because they need to get out of the office to work with customers. They need to understand what their problems are and how they can help solve those problems. They need to understand about simplification, standardization, modularity, and integration to create an infrastructure that will meet the new demands of customers, business, and users, etc. In the cloud, software, platforms and infrastructure are delivered as services that can be deployed, re-arranged, and structured quickly to ensure a level of security to manage collaboration between employees, businesses, users, and customers.

Although technology drives the market and global economic growth, it also destroys jobs and creates the need for new ones. Technology often eliminates more jobs, especially low-paying minimum-knowledge positions and replacing them with jobs that are higher pay and higher skilled. This puts more emphasis than ever before on students to increase their knowledge and skills. As most low-level jobs area replaced by technology such as robots and automation, workers will need to acquire new trainings to obtain new skills, if they are to find new jobs in this fast changing global economy. For example, you may look at what happens when a factory implements robots to replace workers who perform simple tasks on the manufacturing line. The value for the company is that robots have a high up-front cost and require programming and maintenance, but over time, the company will save money in comparison to hiring a lot of workers who need to be paid salaries. Combine those simple economics with the idea that technology has continued to improve over the past several decades, and it becomes clear that, we can expect that trend of improving technology to continue into the future, even to the extreme point where there is the eventual elimination of all manual workers from the factory.

The question is: “Is a college education really worth?” It depends on your field of study as some fields are worth a lot more during a lifetime of work. There are several studies on the differences in earning between one field and another, and some can be more than three times as NOT all college degrees are equal. For example, a graduate with a bachelor’s degree in Computer Science can make $85,000 to $90,000 a year as compare to a graduate with a bachelor’s degree in Business administration who can make $55,000 to $65,000 (2011 data). The potential is also significant in the next decade because according to a global study, there will be over 35 million job openings that require at least a college education in Science, Technology, Engineering and Math (STEM). What you study in college today will determine what you will do in the future. Professionals like software engineers, scientists tends to have two careers, they can have a technical career then overtime have a second career as a managers and make a lot more money than be a workers. It is your choice; it is your decision whether you want to focus on getting a job today or preparing for a career in the future.